Firma sniedz šādus pakalpojumus:

 • nekustamā īpašuma apkalpošanas pakalpojumu organizēšana (tehniskā apkalpošana)
 •  klīnings (iekštelpu uzkopšana un teritorijas labiekārtošana)
 • komerciāla rakstura pārvaldīšana (noma, reklāma)
 • grāmatvedības uzskaites ieviešana - finanšu pārskatu sagatavošana
 • juridisko jautājumu risināšana
 • remontdarbu un būvdarbu organizēšana objektā

Firma garantē:

 • īpašnieka interešu ievērošanu
 • apkalpošanas izdevumu optimizēšanu
 • visu maksājumu, pārskatu kontroli
 • visu ar nekustamo īpašumu saistīto jautājumu ātru un kvalitatīvu risināšanu
 • potenciālo nomnieku meklēšanu un pārrunas ar viņiem.

Celtniecības un remonta darbi

Тālr. +371 27025000
E-mail: studioperfezione@gmail.com